Team V & Bình Thuận

Team V 72 - 53 Bình Thuận
25 Mar 2015Nhà thi đấu đa năng Bảo Lộc