[Phóng Sự VTV] Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn (Dành cho tháng Sáu) chia sẻ về Saigon Heat

Phóng Sự VTV với tiêu đề : “Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn (Dành cho tháng Sáu) chia sẻ về Saigon Heat”!

Biên Tập: Cường Phạm

Leave a Reply

Team logo