[Game 17] Tổng hợp tất cả 96 điểm của Saigon Heat trong trận làm khách của HKEL Lions

Team logo