[Game 19] Highlights hiệp 4 của Viet Arnold trong trận đấu gặp HKEL Lions

Team logo