Thống kê trận Bán kết giữa Saigon Heat và HKEL Lions (08.04.17)

Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chúng ta đành phải lần thứ 3 liên tiếp dừng bước tại Bán kết ABL. Dưới đây là thống kê của trận đấu này:

hk sgh

Thống kê đầy đủ!

Team logo