Day

June 12, 2017

BẤT LỢI Ở DRAFT LOTTERY – SAIGON HEAT GIỚI THIỆU TÂN BINH “MỚI MÀ CŨ”

Nhìn lại kết quả Lottery – Lối đi nào cho Saigon Heat? Ngày 07.06.2017 vừa qua, VBA đã tổ chức buổi bốc thăm xác định thứ tự lựa chọn vận động viên gốc Việt cho sự kiện VBA Draft 2017 – quy trình tuyển chọn vận động viên được đánh giá chuyên nghiệp và chưa từng có...
Xem thêm

Bất lợi ở Draft Lottery – Saigon Heat giới thiệu tân binh “mới mà cũ”

Nhìn lại kết quả Lottery – Lối đi nào cho Saigon Heat? Ngày 07.06.2017 vừa qua, VBA đã tổ chức buổi bốc thăm xác định thứ tự lựa chọn vận động viên gốc Việt cho sự kiện VBA Draft 2017 – quy trình tuyển chọn vận động viên được đánh giá chuyên nghiệp và chưa...
Xem thêm
Team logo