Bảng Xếp Hạng ABL

BẢNG XẾP HẠNG ABL 2017

PosTeamWLPCT
1301.00
1301.00
3320.60
4220.50
5120.33
6120.33
7130.25
8020.000
8010.000
Team logo