Bảng Xếp Hạng ABL

BẢNG XẾP HẠNG ABL 2018

PosTeamWLPCT
1601
2101
3410.80
4520.71
5520.71
6340.42
7240.33
8120.33
9040
10080
Team logo