DANH SÁCH CẦU THỦ

VBA 2018

0

Hồng Gia Lân

Power Forward
03
05

Võ Thái Cường

Power Forward
07

Trần Đăng Hiển

Shooting Guard
08

Trần Đăng Khoa

Small Forward
11

Võ Kim Bản

Small Forward
15

Sơn Minh Tâm

Small Forward
33

Trần Vũ Linh

Power Forward
34

Tim Waale

Forward-Center
77

Huỳnh Vĩnh Quang

Small Forward

ABL 2017 - 2018

00

Horace Nguyen

Shooting Guard

Tô Quang Trung

Shooting Guard
01

Stefan Nguyen

Power Forward
33

VIET ARNOLD

Shooting Guard
7
07

Moses Morgan

Small Forward
09

Akeem Scott

Power Forward
13

MICHAEL WILLIAMS

Shooting Guard
14

Lê Ngọc Tú

Small Forward
32

VBA 2017

0

Hồng Gia Lân

Power Forward
01

Dư Minh An

Small Forward
05

Võ Thái Cường

Power Forward
7
07

Trần Đăng Hiển

Shooting Guard
8

Phạm Duy Hậu

Shooting Guard
08

Trần Đăng Khoa

Small Forward
09

Võ Huy Hoàn

Small Forward
14

Lê Ngọc Tú

Small Forward
15
33

VIET ARNOLD

Shooting Guard
34

Tim Waale

Forward-Center
34

Tim Waale

Power Forward
34

Tim Waale

Power Forward
35

Anthony Vo

Shooting Guard
69

Bùi Quốc Tân

Shooting Guard
Team logo