DANH SÁCH CẦU THỦ

ABL 2017 - 2018

00

Horace Nguyen

Shooting Guard

Tô Quang Trung

Shooting Guard
01

Stefan Nguyen

Power Forward
33

VIET ARNOLD

Shooting Guard
7
07

Moses Morgan

Small Forward
09

Akeem Scott

Power Forward
13

MICHAEL WILLIAMS

Shooting Guard
14

Lê Ngọc Tú

Small Forward
32

VBA 2017

Team logo