Kết Quả

Kết Quả VBA 2017

CANTHO CATFISH
76 - 68
SAIGON HEAT
11/11/2017
SAIGON HEAT
80 - 85
CANTHO CATFISH
08/11/2017
THANG LONG WARRIORS
69 - 66
SAIGON HEAT
05/11/2017
DANANG DRAGONS
64 - 79
SAIGON HEAT
31/10/2017
DANANG DRAGONS
64 - 79
SAIGON HEAT
31/10/2017
SAIGON HEAT
69 - 75
THANG LONG WARRIORS
29/10/2017
SAIGON HEAT
69 - 75
THANG LONG WARRIORS
29/10/2017
CANTHO CATFISH
80 - 85
SAIGON HEAT
26/10/2017
CANTHO CATFISH
80 - 85
SAIGON HEAT
26/10/2017
SAIGON HEAT
93 - 78
DANANG DRAGONS
22/10/2017
SAIGON HEAT
93 - 78
DANANG DRAGONS
22/10/2017
DANANG DRAGONS
82 - 72
SAIGON HEAT
19/10/2017
DANANG DRAGONS
82 - 72
SAIGON HEAT
19/10/2017
SAIGON HEAT
64 - 72
HANOI BUFFALOES
14/10/2017
SAIGON HEAT
64 - 72
HANOI BUFFALOES
14/10/2017
HCMC WINGS
63 - 103
SAIGON HEAT
HCMC WINGS
63 - 102
SAIGON HEAT
10/10/2017
SAIGON HEAT
62 - 78
CANTHO CATFISH
07/10/2017
SAIGON HEAT
62 - 78
CANTHO CATFISH
07/10/2017
SAIGON HEAT
74 - 79
HCMC WINGS
30/09/2017
SAIGON HEAT
74 - 79
HCMC WINGS
30/09/2017
HANOI BUFFALOES
71 - 72
SAIGON HEAT
28/09/2017
HANOI BUFFALOES
71 - 72
SAIGON HEAT
28/09/2017
SAIGON HEAT
84 - 77
HANOI BUFFALOES
24/09/2017
SAIGON HEAT
84 - 77
HANOI BUFFALOES
24/09/2017
SAIGON HEAT
72 - 59
CANTHO CATFISH
16/09/2017
SAIGON HEAT
72 - 59
CANTHO CATFISH
16/09/2017
SAIGON HEAT
86 - 78
THANG LONG WARRIORS
09/09/2017
SAIGON HEAT
86 - 78
THANG LONG WARRIORS
09/09/2017
SAIGON HEAT
61 - 68
HANOI BUFFALOES
19/08/2017
Team logo