LỊCH ĐẤU – KẾT QUẢ

NgàyChủ nhàThời gian/Kết quảĐội kháchGiải đấuMùa giảiĐịa điểm
2019-06-02 17:00:0002/06/2019 17:00:005:00 pmVBA2019CIS Stadium
2019-06-06 19:00:0006/06/2019 19:00:007:00 pmVBA2019Hồ Xuân Hương
2019-06-11 19:00:0011/06/2019 19:00:007:00 pmVBA2019CIS Stadium
2019-06-15 17:00:0015/06/2019 17:00:005:00 pmVBA2019NTĐ Tây Hồ
2019-06-20 19:00:0020/06/2019 19:00:007:00 pmVBA2019Cần Thơ
2019-06-25 19:00:0025/06/2019 19:00:007:00 pmVBA2019CIS Stadium
2019-06-30 17:00:0030/06/2019 17:00:005:00 pmVBA2019CIS Stadium
2019-07-04 19:00:0004/07/2019 19:00:007:00 pmVBA2019Cần Thơ
2019-07-14 17:00:0014/07/2019 17:00:005:00 pmVBA2019CIS Stadium
2019-07-20 17:00:0020/07/2019 17:00:005:00 pmVBA2019Bách Khoa
2019-07-28 17:00:0028/07/2019 17:00:005:00 pmVBA2019CIS Stadium
2019-08-04 17:00:0004/08/2019 17:00:005:00 pmVBA2019CIS Stadium
2019-08-06 19:00:0006/08/2019 19:00:007:00 pmVBA2019Bách Khoa
2019-08-11 17:00:0011/08/2019 17:00:005:00 pmVBA2019Quân khu 5
2019-08-18 17:00:0018/08/2019 17:00:005:00 pmVBA2019CIS Stadium
2019-08-24 17:00:0024/08/2019Playoff 1 17:00:005:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-08-25 17:00:0025/08/2019Playoff 2 17:00:005:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-08-27 19:00:0027/08/2019Playoff 3 19:00:007:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-08-29 19:00:0029/08/2019Playoff 4 19:00:007:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-08-31 17:00:0031/08/2019Playoff 5 17:00:005:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-09-01 17:00:0001/09/2019Playoff 6 17:00:005:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-09-07 17:00:0007/09/2019Final 1 17:00:005:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-09-10 19:00:0010/09/2019Final 2 19:00:007:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-09-14 17:00:0014/09/2019Final 3 17:00:005:00 pmLỊCH ĐẤU – KẾT QUẢVBA2019
2019-09-17 19:00:0017/09/2019 19:00:007:00 pmVBA2019

 

 

Team logo