#ABL9 || Highlight: HENRY NGUYEN chính thức gia nhập Saigon Heat

Team logo