ABL9 || HLV Kyle Julius khen ngợi khả năng ghi điểm và thái độ thi đấu của Henry Nguyễn

Team logo