Tag

abl 2017

TIN MỚI NHẤT

  • ZHUHAI WOLF WARRIORS – SAIGON HEAT (13/12) – CHIẾN DỊCH “SĂN SÓI”13/12/2018
  • SAIGON HEAT NỖ LỰC LUYỆN TẬP CHO TRẬN LÀM KHÁCH THỨ BA TẠI TRUNG QUỐC12/12/2018
  • TỔNG KẾT TUẦN THI ĐẤU THỨ 4 ABL9 CỦA SAIGON HEAT (5/12 – 9/12) – CHINH PHỤC THỬ THÁCH11/12/2018
  • THI ĐẤU HỨNG KHỞI, SAIGON HEAT TÌM LẠI NIỀM VUI CHIẾN THẮNG10/12/2018

TIN MỚI NHẤT

  • ZHUHAI WOLF WARRIORS – SAIGON HEAT (13/12) – CHIẾN DỊCH “SĂN SÓI”13/12/2018
  • SAIGON HEAT NỖ LỰC LUYỆN TẬP CHO TRẬN LÀM KHÁCH THỨ BA TẠI TRUNG QUỐC12/12/2018
  • TỔNG KẾT TUẦN THI ĐẤU THỨ 4 ABL9 CỦA SAIGON HEAT (5/12 – 9/12) – CHINH PHỤC THỬ THÁCH11/12/2018
  • THI ĐẤU HỨNG KHỞI, SAIGON HEAT TÌM LẠI NIỀM VUI CHIẾN THẮNG10/12/2018
Team logo