Tag

abl 2017

TIN MỚI NHẤT

  • SANG ĐINH – TÀI NĂNG ĐƯỢC HLV KYLE JULIUS “CHỌN MẶT GỬI VÀNG”21/09/2018
  • DAVONTE LACY – KỈ LỤC GIA NÉM 319/09/2018
  • CỰU CẦU THỦ CHONGSON KUNG FU LÀ GƯƠNG MẶT NỘI BINH TIẾP THEO GIA NHẬP SAIGON HEAT18/09/2018
  • KYLE BARONE – MẪU TRUNG PHONG HOÀN HẢO CỦA SAIGON HEAT17/09/2018

TIN MỚI NHẤT

  • SANG ĐINH – TÀI NĂNG ĐƯỢC HLV KYLE JULIUS “CHỌN MẶT GỬI VÀNG”21/09/2018
  • DAVONTE LACY – KỈ LỤC GIA NÉM 319/09/2018
  • CỰU CẦU THỦ CHONGSON KUNG FU LÀ GƯƠNG MẶT NỘI BINH TIẾP THEO GIA NHẬP SAIGON HEAT18/09/2018
  • KYLE BARONE – MẪU TRUNG PHONG HOÀN HẢO CỦA SAIGON HEAT17/09/2018
Team logo